โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปี 2561

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปี 2561 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-12-20  |   ข่าววันที่: 2017-12-20 |  อ่าน: 272 ครั้ง
 

- วันที่ 15 ธันวาคม 2560 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก และสำนักงานประมงอำเภอองครักษ์ จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ปีงบประมาณ 2561 หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่เกษตรกร จำนวน 40 ราย โดยได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การลดต้นทุนด้านการผลิต การทำอาหารธรรมชาติในบ่อเลี้ยงปลา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แลกเปลี่ยนความรู้การแก้ไขปัญหาอุปสรรคของเกษตรกร ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอองครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

- วันที่ 18 ธันวาคม 2560 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก และสำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ปีงบประมาณ 2561 หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่เกษตรกร จำนวน 50 ราย โดยได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การลดต้นทุนด้านการผลิต การทำอาหารธรรมชาติในบ่อเลี้ยงปลา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แลกเปลี่ยนความรู้การแก้ไขปัญหาอุปสรรคของเกษตรกร ณ ห้องประชุม อ.บ.ต.ศรีจุฬา ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

- วันที่ 19 ธันวาคม 2560 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก และสำนักงานประมงอำเภอปากพลี จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ปีงบประมาณ 2561 หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่เกษตรกร จำนวน 50 ราย โดยได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การลดต้นทุนด้านการผลิต การทำอาหารธรรมชาติในบ่อเลี้ยงปลา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แลกเปลี่ยนความรู้การแก้ไขปัญหาอุปสรรคของเกษตรกร ณ ศาลาประชาคมวัดสะแกซึง ต.เกาะโพธิ์ อ.ปากพลี จ.นครนายก


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (1,854)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (1,852) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,636) 17.ประมงอาสา.. (1,476) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (1,373) แนะนำหน่วยงาน.. (1,272) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (1,059) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (1,033) 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด.. (968) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (959) 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด.. (947) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (942) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (849) โครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2560.. (713) อำนาจและหน้าที่.. (683) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (675) เตือนอันตรายจาการสั่ง “ไข่แมงดา” “ยำไข่แมงดาทะเล” เมนูสุดแซ่บ ระวังเจอไข่แมงดาถ้วย !! พิษแรง...อันตรายถึงชีวิต.. (637) Download แบบฟอร์ม.. (564) เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปลานิล และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพแปรรูปกุ้ง.. (418) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหรณ์ประมงศรีจุฬา จำกัด ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (412)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000