โครงการประมงอาสา

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

โครงการประมงอาสา 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-12-01  |   ข่าววันที่: 2017-12-01 |  อ่าน: 172 ครั้ง
 

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก จัดฝึกอบรมและดูงาน

โครงการประมงอาสา ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 23 พฤศจิกายน ณ ห้องประชุมสํานักงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนครนายก และวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 

ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วัดมงคลชัยพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดสระบุรี และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านแถว หมู่ 7 ตำบลหนองโน อำเภอเมืิองสระบุรี 

จังหวัดสระบุรี


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (1,628)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (1,590) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,458) 17.ประมงอาสา.. (1,354) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (1,155) แนะนำหน่วยงาน.. (1,129) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (948) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (922) 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด.. (860) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (852) 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด.. (836) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (819) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (745) โครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2560.. (660) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (620) อำนาจและหน้าที่.. (584) Download แบบฟอร์ม.. (447) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหรณ์ประมงศรีจุฬา จำกัด ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (359) เตือนอันตรายจาการสั่ง “ไข่แมงดา” “ยำไข่แมงดาทะเล” เมนูสุดแซ่บ ระวังเจอไข่แมงดาถ้วย !! พิษแรง...อันตรายถึงชีวิต.. (356) เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปลานิล และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพแปรรูปกุ้ง.. (342)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000