รายงานแผน-ผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

รายงานแผน-ผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 เผยเเพร่: 2020-11-23  |   ข่าววันที่: 2020-11-23 |  อ่าน: 205 ครั้ง
 

รายงานแผน-ผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2564

1.กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ งานผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด

2.โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

3.โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรม : พัฒนาเกษตรอินทรีย์

4.โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

5.กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

6.โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง

7.โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

8.โครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านประมง

9. โครงการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม

10. กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์ยากรสัตว์น้ำ (สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ)

11. โครงการส่งเสริมอาชีพประมง (กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ, ปลาดุกอุยเทศ)

12. โครงการส่งเสริมอาชีพประมง (กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร)

13. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

 หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110