ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย 

ประกาศ คำสั่ง กรมประมง

 เผยเเพร่: 2021-05-11  |   ข่าววันที่: 2021-05-11 |  อ่าน: 707 ครั้ง
 

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

--------------------------------

                       ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย โดยอาศัยพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมารายบุคคลดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

                        อัตราค่าจ้างเหมา เดือนละ 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ระยะเวลาการจ้าง 13 เดือน โดยมีระยะเวลาจ้างตั้งแต่  1  มิถุนายน  2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 มิถุนายน 2565 วงเงินจ้าง 156,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

การรับสมัคร

                  ผู้ประสงค์จะสมัครรับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองและขอทราบรายละเอียดได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล  หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โทรศัพท์ 074-775455 ตั้งแต่วันที่  13 พฤษภาคม  2564  จนถึงวันที่ 19  พฤษภาคม  2564 ในเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

 หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110