ออกอากาศประชาสัมพันธ์ ผ่านสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดลำพูน คลื่น FM.96.5 MHz. ภายใต้ชื่อโครงการ "เรื่องเล่า ชาวเกษตร"

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

ออกอากาศประชาสัมพันธ์ ผ่านสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดลำพูน คลื่น FM.96.5 MHz. ภายใต้ชื่อโครงการ "เรื่องเล่า ชาวเกษตร" 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-09-01  |   ข่าววันที่: 2017-09-01 |  อ่าน: 438 ครั้ง
 

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-14.00 น.  นายธวัช  ศรีวีระชัย ประมงจังหวัดลำพูน และนายพนมเทียน นาควิจิตร  นักวิชาการประมงชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน ได้ร่วมออกอากาศประชาสัมพันธ์ในเรื่องของ หน่วยงานกรมประมงจังหวัดลำพูน หน้าที่รับผิดชอบงานประมงในจังหวัด ของสำนักงานประมงจังหวัด ศูนย์ฯ และหน่วยป้องกันฯ เขื่อนแม่งัด ให้คำแนะนำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงจระเข้และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท  การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช  แนวทางปฏิบัติการต่อทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ทบ.1) ประชาสัมพันธ์การทำประมงผิดกฏหมายในแหล่งน้ำจืด และโทษตาม พรก.ประมง 2558 ผ่านสถานีวิทยุ อสมท จังหวัดลำพูน คลื่น FM. 96.5 MHz. ภายใต้ชื่อรายการ  "เรื่องเล่า ชาวเกษตร"

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-14.00 น.  นายธวัช  ศรีวีระชัย ประมงจังหวัดลำพูน และนายพนมเทียน นาควิจิตร  นักวิชาการประมงชำนาญการ   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน ได้ร่วมออกอากาศประชาสัมพันธ์ในเรื่องของ หน่วยงานกรมประมงจังหวัดลำพูน หน้าที่รับผิดชอบงานประมงในจังหวัด ของสำนักงานประมงจังหวัด ศูนย์ฯ และหน่วยป้องกันฯ เขื่อนแม่งัด ให้คำแนะนำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงจระเข้และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท  การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช  แนวทางปฏิบัติการต่อทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ทบ.1)  ประชาสัมพันธ์การทำประมงผิดกฏหมายในแหล่งน้ำจืด และโทษตาม พรก.ประมง 2558

ผ่านสถานีวิทยุ อสมท จังหวัดลำพูน คลื่น FM. 96.5 MHz. ภายใต้ชื่อรายการ  "เรื่องเล่า ชาวเกษตร"


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

     143 หมู่ 8 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000                โทรศัพท์ 0-5358-4566   โทรสาร 0-5358-4567   E-mail. Lamphunfish@gmail.com