ออกอากาศประชาสัมพันธ์ ผ่านสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดลำพูน คลื่น FM.96.5 MHz. ภายใต้ชื่อโครงการ "เรื่องเล่า ชาวเกษตร"

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน


ออกอากาศประชาสัมพันธ์ ผ่านสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดลำพูน คลื่น FM.96.5 MHz. ภายใต้ชื่อโครงการ "เรื่องเล่า ชาวเกษตร" 

ข่าวกิจกรรม


วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-14.00 น.  นายธวัช  ศรีวีระชัย ประมงจังหวัดลำพูน และนายพนมเทียน นาควิจิตร  นักวิชาการประมงชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน ได้ร่วมออกอากาศประชาสัมพันธ์ในเรื่องของ หน่วยงานกรมประมงจังหวัดลำพูน หน้าที่รับผิดชอบงานประมงในจังหวัด ของสำนักงานประมงจังหวัด ศูนย์ฯ และหน่วยป้องกันฯ เขื่อนแม่งัด ให้คำแนะนำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงจระเข้และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท  การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช  แนวทางปฏิบัติการต่อทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ทบ.1) ประชาสัมพันธ์การทำประมงผิดกฏหมายในแหล่งน้ำจืด และโทษตาม พรก.ประมง 2558 ผ่านสถานีวิทยุ อสมท จังหวัดลำพูน คลื่น FM. 96.5 MHz. ภายใต้ชื่อรายการ  "เรื่องเล่า ชาวเกษตร"

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-14.00 น.  นายธวัช  ศรีวีระชัย ประมงจังหวัดลำพูน และนายพนมเทียน นาควิจิตร  นักวิชาการประมงชำนาญการ   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน ได้ร่วมออกอากาศประชาสัมพันธ์ในเรื่องของ หน่วยงานกรมประมงจังหวัดลำพูน หน้าที่รับผิดชอบงานประมงในจังหวัด ของสำนักงานประมงจังหวัด ศูนย์ฯ และหน่วยป้องกันฯ เขื่อนแม่งัด ให้คำแนะนำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงจระเข้และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท  การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช  แนวทางปฏิบัติการต่อทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ทบ.1)  ประชาสัมพันธ์การทำประมงผิดกฏหมายในแหล่งน้ำจืด และโทษตาม พรก.ประมง 2558

ผ่านสถานีวิทยุ อสมท จังหวัดลำพูน คลื่น FM. 96.5 MHz. ภายใต้ชื่อรายการ  "เรื่องเล่า ชาวเกษตร"

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   จัดกิจกรรมปล่อยปลาวันข้าราชการพลเรือน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ (ลำน้ำแม่สาร)...  197    ร่วมให้การต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณ...  160  ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูร...  158  วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่    140  งบทดลอง กพ.65   129  ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ   108  จัดกิจกรรม ฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำประจำถิ่นและสัตว์น้ำหายากใกล้สูนพันธุ์ ประจำ...  107  มอบใบรับรองมาตรฐานระบบการผลิต ผลิตผลและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ GAP ให้แก่เกษตรกรที่เข้...  97  ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มป...  75  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิ...  55


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

         143 หมู่ 8 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000                โทรศัพท์ 0-5358-4566   โทรสาร 0-5358-4567   E-mail. Lamphunfish@gmail.com    Lamphunfish@gmail.com   053 - 584566   053 - 584567   แฟนเพจ