อ่องข้างลาย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

อ่องข้างลาย 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2016-12-22  |   ข่าววันที่: 2016-12-22 |  อ่าน: 1,978 ครั้ง
 

กบอ๋องข้างลาย มีชื่ออีกอย่างว่า กบอ๋องบ่อ มีชื่อวิทยาศาสตร์ Rana  nigrovittata (Blyth, 1855)สำรวจพบอาศัยอยู่บริเวณลำธารภูเขาทั่วไป ลักษณะโดยทั่วไปเป็นกบขนาดเล็ก ขนาดโตเต็มวัย น้ำหนักประมาณ 10 - 25 กรัม ความยาวลำตัวประมาณ 40 - 60 มิลลิเมตร เพศผู้มีลำตัวเล็กกว่าเพศเมียเล็กน้อย ลำตัวสีน้ำตาลอมเขียวมะกอก ด้านในของต้นขามีลายพาดสีเข้มท้องขาวและแต้มสีดำ มีลายจุดสีน้ำตาลเข้ม หรือสีดำตลอดแนวด้านข้างลำตัว ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ Dark-sided frog

           การเพาะพันธุ์กบอ๋องข้างลาย  โดยวิธีฉีดฮอร์โมนกระตุ้นให้พ่อแม่พันธุ์วางไข่ โดยใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์  LHRHa  (buserelin acetate)  ฉีดครั้งเดียวในอัตรา  20, 30 และ 40 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม   และเพาะพันธุ์โดยวิธีธรรมชาติ  (ไม่ฉีดฮอร์โมนกระตุ้น)  แล้วปล่อยให้ผสมพันธุ์กันเอง ในตู้ทดลองขนาด 47 x 93 x 47 เซนติเมตร  แต่ละชุดการทดลองใช้พ่อแม่พันธุ์จำนวน 4  คู่   ทดลองเพาะพันธุ์จำนวน 3 ครั้ง   ดำเนินการที่สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดลำพูน  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2548  ถึงเดือนมีนาคม 2549

 

           ผลการทดลอง พบว่า  การเพาะพันธุ์โดยวิธีการฉีดฮอร์โมนกระตุ้นการวางไข่  ที่ระดับฮอร์โมนสังเคราะห์  30  ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม  มีเปอร์เซ็นต์การวางไข่  100 เปอร์เซ็นต์  จำนวนไข่เฉลี่ย 620.33 +27.32 ฟอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) กับระดับฮอร์โมนสังเคราะห์  20 และ 40 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม   ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การวางไข่  และจำนวนไข่เฉลี่ย เท่ากับ  50 + 25.0,  66.67 + 14.43เปอร์เซ็นต์ และ298.67+ 127.50, 414.67 + 97.80 ฟอง  ตามลำดับ โดยแม่กบวางไข่ในเวลา 42 - 65 ชั่วโมงหลังการฉีดฮอร์โมนอัตราการปฏิสนธิเฉลี่ย  99.81 + 0.07เปอร์เซ็นต์ อัตราการฟักไข่เฉลี่ย 99.86 + 0.13เปอร์เซ็นต์ จำนวนลูกอ๊อดเฉลี่ย 605.08 + 30.46 ตัว  ส่วนพ่อแม่พันธุ์ที่เพาะพันธุ์  โดยไม่ฉีดฮอร์โมนกระตุ้นไม่มีการผสมพันธุ์วางไข่   ไข่ของกบมีลักษณะกลมนิวเคลียสสีเทาเข้ม มีวุ้นห่อหุ้ม  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 มิลลิเมตร   มีเมือกเหนียวทำให้ไข่ยึดติดกันเป็นแพลอยที่ผิวน้ำ  ใช้เวลาในการฟักเป็นตัวเฉลี่ย 86 +  1.19  ชั่วโมง  ที่อุณหภูมิน้ำ  18 - 19 องศาเซลเซียส  ลูกกบฟักเป็นตัวมีขนาดความยาวเฉลี่ย 3.5 + 0.02 มิลลิเมตร หลังฟักเป็นตัวได้ 3 - 5 วัน  ถุงไข่แดงยุบลูกอ๊อดจึงเริ่มกินอาหารผงสำเร็จรูปปั้นเป็นก้อนร่วมกับไรแดงเป็นอาหาร  ใช้เวลาในการพัฒนาจากลูกอ๊อดจนมีลักษณะเหมือน ตัวเต็มวัยประมาณ  95 - 110 วัน 


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

     143 หมู่ 8 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000                โทรศัพท์ 0-5358-4566   โทรสาร 0-5358-4567   E-mail. Lamphunfish@gmail.com