รายงานผลการตรวจประเมินโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำจืด ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดี ประจำปี 2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

รายงานผลการตรวจประเมินโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำจืด ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดี ประจำปี 2563 

เอกสารเผยแพร่

 เผยเเพร่: 2020-10-06  |   ข่าววันที่: 2020-10-01 |  อ่าน: 214 ครั้ง
 

รายงานผลการตรวจประเมินโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำจืด ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดี ประจำปี 2563

 Tags