ดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านประมงแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

ดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านประมงแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-08-31  |   ข่าววันที่: 2020-08-14 |  อ่าน: 209 ครั้ง
 

                     ในระหว่าง วันที่ 10-14 สิงหาคม 2563 นายพนมเทียน นาควิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับประมงจังหวัดลำพูน และหน่วยงานในสังกัดของเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านประมงแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้แก่ ลูกพันธุ์ปลายี่สก และปลาตะเพียน ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560–2562 จังหวัดลำพูน จำนวน 333 ราย โดยมีเป้าหมายเป็นเกษตรกรทุกอำเภอ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยเป็นเกษตรกรที่มีบ่อน้ำและมีความพร้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และลงพื้นที่ติดตามพบปะ เยี่ยมเยียน ให้คำปรึกษา ปัญหา อุปสรรคในการทำการเกษตร รับฟังข้อเสนอแนะ และความต้องการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดลำพูน

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

     143 หมู่ 8 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000                โทรศัพท์ 0-5358-4566   โทรสาร 0-5358-4567   E-mail. Lamphunfish@gmail.com