ดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านประมงแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน


ดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านประมงแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่                      ในระหว่าง วันที่ 10-14 สิงหาคม 2563 นายพนมเทียน นาควิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับประมงจังหวัดลำพูน และหน่วยงานในสังกัดของเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านประมงแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้แก่ ลูกพันธุ์ปลายี่สก และปลาตะเพียน ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560–2562 จังหวัดลำพูน จำนวน 333 ราย โดยมีเป้าหมายเป็นเกษตรกรทุกอำเภอ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยเป็นเกษตรกรที่มีบ่อน้ำและมีความพร้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และลงพื้นที่ติดตามพบปะ เยี่ยมเยียน ให้คำปรึกษา ปัญหา อุปสรรคในการทำการเกษตร รับฟังข้อเสนอแนะ และความต้องการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดลำพูน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิ...  130   ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุ...  114  ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูร...  103  ดำเนินการการทดลองการใช้เครื่องมือมุ้งดักปลาทรงร่ม และติดตามสัมภาษ์เกษตรกรแบบสำรว...  94   มอบพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อให้กับผู้นำชุมชนดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อฟื้นฟูแ...  90   ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พ...  83  13 ตุลาคม 2565 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์   63  วันที่ 23 ตุลาคม 2565 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด   62  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจัางปี 2566   45  งบทดลอง กค.65   34


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

         143 หมู่ 8 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000                โทรศัพท์ 0-5358-4566   โทรสาร 0-5358-4567   E-mail. Lamphunfish@gmail.com    Lamphunfish@gmail.com   053 - 584566   053 - 584567   แฟนเพจ