โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืด 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-07-21  |   ข่าววันที่: 2017-07-18 |  อ่าน: 444 ครั้ง
 

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายพนมเทียน นาควิจิตร นักวิชาการประมงชานาญการ
พร้อมเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดลาพูน ได้ปล่อยอึ่งเพ้า จานวน 30,000 ตัว
ที่บริเวณอ่างเก็บน้าแม่แพม บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านปวง อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน
ตามกิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

     143 หมู่ 8 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000                โทรศัพท์ 0-5358-4566   โทรสาร 0-5358-4567   E-mail. Lamphunfish@gmail.com