วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. ร้อยเอกธรรมนัส  พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดลำพูน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. ร้อยเอกธรรมนัส  พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดลำพูน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-06-12  |   ข่าววันที่: 2020-06-11 |  อ่าน: 287 ครั้ง
 

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. ร้อยเอกธรรมนัส  พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดลำพูน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้การต้อนรับ ร่วมประชุม และรับฟังการมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการฯ ณ ห้องประชุมอาคารสนามโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน จากนั้นในช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. ได้เดินทางไปเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มปลูกพืช และปศุสัตว์ บ้านจำชมภู หมู่ที่ 10 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน พร้อมมอบโฉนดที่ดินให้กับเกษตกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 50 ราย พร้อมชมกิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้า ของกลุ่มฯและสมาชิก เพื่อสร้างรายได้เสริม

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

     143 หมู่ 8 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000                โทรศัพท์ 0-5358-4566   โทรสาร 0-5358-4567   E-mail. Lamphunfish@gmail.com