วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด(Chief of Operation) จังหวัดลำพูน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด(Chief of Operation) จังหวัดลำพูน 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-06-11  |   ข่าววันที่: 2020-06-10 |  อ่าน: 353 ครั้ง
 

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด(Chief of Operation) จังหวัดลำพูน โดยมีนางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณา “โครงการภายใต้กรอบฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ(แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3) ภายใต้แผนงานที่ 3.2 แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) และโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าแปรรูปเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน รวมทั้งสิ้น 17 โครงการย่อย รวมเป็นเงิน 7,260,752 บาท ทั้งนี้ได้ให้เกษตรอำเภอ และผู้นำเสนอข้อมูลได้ปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเพื่อให้การขอรับการสนับสนุนงบประมาณสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และนำส่งให้สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน รวบรวมและนำส่งให้ส่วนกลางพิจารณาต่อไป

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

     143 หมู่ 8 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000                โทรศัพท์ 0-5358-4566   โทรสาร 0-5358-4567   E-mail. Lamphunfish@gmail.com