วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน มอบหมายให้นายสมพร เลิศพรกุลรัตน์ นักวิชาการประมง ร่วมติดตามและประเมินผล, สนับสนุนจุลินทรีย์ ปม.1 และถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล )

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน มอบหมายให้นายสมพร เลิศพรกุลรัตน์ นักวิชาการประมง ร่วมติดตามและประเมินผล, สนับสนุนจุลินทรีย์ ปม.1 และถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล )  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-06-10  |   ข่าววันที่: 2020-06-08 |  อ่าน: 342 ครั้ง
 

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน มอบหมายให้นายสมพร เลิศพรกุลรัตน์ นักวิชาการประมง ร่วมติดตามและประเมินผล, สนับสนุนจุลินทรีย์ ปม.1 และถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล ) ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดลำปาง โดยมีนายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดลำปาง เข้าร่วมด้วย

 Tags