วันที่ 5 มิถุนายน 2563 พล.อ. ศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน (ผบ.กกล.จอส.พระราชทาน) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านแม่ต๋ำ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19 และแจงแนวทางการปฏิบัติโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน


วันที่ 5 มิถุนายน 2563 พล.อ. ศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน (ผบ.กกล.จอส.พระราชทาน) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านแม่ต๋ำ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19 และแจงแนวทางการปฏิบัติโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ วันที่ 5 มิถุนายน 2563 พล.อ. ศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน (ผบ.กกล.จอส.พระราชทาน) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านแม่ต๋ำ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19 และแจงแนวทางการปฏิบัติโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ โดยมีนางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน พร้อมด้วยนายสมพร เลิศพรกุลรัตน์ นักวิชาการประมง และนางหวานเมือง นาควิจิตร พนักงานผู้ช่วยประมง ร่วมต้อนรับและสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ ลูกกบ อายุ 2 เดือน จำนวน 1,000 ตัว พ่อแม่พันธุ์ปลานิล อายุ 4 เดือน จำนวน 50 ตัว และลูกอ๊อดอึ่งเพ้า จำนวน 5,000 ตัว เพื่อปล่อยในแหล่งน้ำในโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ และมีนายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดลำปาง และนายอรรถพล โลกิตสถาพร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง เข้าร่วมด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   จัดกิจกรรมปล่อยปลาวันข้าราชการพลเรือน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ (ลำน้ำแม่สาร)...  198    ร่วมให้การต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณ...  160  ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูร...  158  วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่    140  งบทดลอง กพ.65   129  ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ   108  จัดกิจกรรม ฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำประจำถิ่นและสัตว์น้ำหายากใกล้สูนพันธุ์ ประจำ...  107  มอบใบรับรองมาตรฐานระบบการผลิต ผลิตผลและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ GAP ให้แก่เกษตรกรที่เข้...  98  ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มป...  76  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิ...  55


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

         143 หมู่ 8 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000                โทรศัพท์ 0-5358-4566   โทรสาร 0-5358-4567   E-mail. Lamphunfish@gmail.com    Lamphunfish@gmail.com   053 - 584566   053 - 584567   แฟนเพจ