วันที่ 5 มิถุนายน 2563 พล.อ. ศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน (ผบ.กกล.จอส.พระราชทาน) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านแม่ต๋ำ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19 และแจงแนวทางการปฏิบัติโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 พล.อ. ศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน (ผบ.กกล.จอส.พระราชทาน) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านแม่ต๋ำ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19 และแจงแนวทางการปฏิบัติโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-06-10  |   ข่าววันที่: 2020-06-05 |  อ่าน: 323 ครั้ง
 

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 พล.อ. ศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน (ผบ.กกล.จอส.พระราชทาน) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านแม่ต๋ำ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19 และแจงแนวทางการปฏิบัติโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ โดยมีนางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน พร้อมด้วยนายสมพร เลิศพรกุลรัตน์ นักวิชาการประมง และนางหวานเมือง นาควิจิตร พนักงานผู้ช่วยประมง ร่วมต้อนรับและสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ ลูกกบ อายุ 2 เดือน จำนวน 1,000 ตัว พ่อแม่พันธุ์ปลานิล อายุ 4 เดือน จำนวน 50 ตัว และลูกอ๊อดอึ่งเพ้า จำนวน 5,000 ตัว เพื่อปล่อยในแหล่งน้ำในโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ และมีนายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดลำปาง และนายอรรถพล โลกิตสถาพร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง เข้าร่วมด้วย

 Tags