แจกปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ในโครงการบริหารจัดการการผลิต สินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง ในเขตพื้นที่ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

แจกปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ในโครงการบริหารจัดการการผลิต สินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง ในเขตพื้นที่ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-05-29  |   ข่าววันที่: 2020-05-28 |  อ่าน: 240 ครั้ง
 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นางสิริฉัตร  สุนทรวิภาต  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน มอบหมายให้นายสมพร เลิศพรกุลรัตน์ นักวิชาการประมง พร้อมด้วยนายทวิชากร วดีศิริศักดิ์ เจ้าพนักงานประมงโดยมีนายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดลำปาง และนางจันทนา ขันเล็ก ประมงอำเภอแม่ทะ มอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรแต่ละราย ดังนี้อาหารปลาดุกเล็ก โปรตีน 32% จำนวน 1 กระสอบ, ฟางข้าวแห้ง จำนวน 20 มัด ปูนขาว จำนวน 30 กิโลกรัม และปุ๋ยคอก จำนวน 5 กระสอบ ได้มีการสาธิตการทำอาหารธรรมชาติด้วยวิธีการหมัก โดยใช้วัสดุ ฟางข้างแห้ง และปุ๋ยคอก เพื่อสร้างอาหารธรรมชาติสำหรับลูกปลาวัยอ่อนที่จะดำเนินการปล่อยในครั้งต่อไป ตามโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map) ในเขตพื้นที่ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

     143 หมู่ 8 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000                โทรศัพท์ 0-5358-4566   โทรสาร 0-5358-4567   E-mail. Lamphunfish@gmail.com