๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล ขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล ขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

Pop Up

 เผยเเพร่: 2020-05-05  |   ข่าววันที่: 2020-05-04 |  อ่าน: 235 ครั้ง
 

" เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป "
พระปฐมบรมราชโองการของ 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
.
๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
ขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

     143 หมู่ 8 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000                โทรศัพท์ 0-5358-4566   โทรสาร 0-5358-4567   E-mail. Lamphunfish@gmail.com