ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-04-29  |   ข่าววันที่: 2020-04-28 |  อ่าน: 201 ครั้ง
 

วันที่ 28 เมษายน 2563 นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) โดยมีนางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัด เป็นประธานประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดยวัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อชี้แจงข้อราชการที่เกี่ยวข้อง และบูรณาการงานร่วมกันในปี 2563 พร้อมทั้งรับทราบผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีวาระสำคัญที่ประธานแจ้งให้ทราบ ได้แก่ การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เพื่อรองรับมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ และ การติดตามสถานการณ์การขายสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ( COVID - 19) ในพื้นที่จังหวัดลำพูน พร้อมทั้งหารือในที่ประชุมในการจัดหาตลาดกลางสำหรับจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ตามฤดูกาลทั้งในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด และหาช่องทางอื่นๆ เพิ่มเติม

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

     143 หมู่ 8 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000                โทรศัพท์ 0-5358-4566   โทรสาร 0-5358-4567   E-mail. Lamphunfish@gmail.com