สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนและเกษตรกรที่มาติดต่อ ได้วัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้าอาคารสำนักงาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนและเกษตรกรที่มาติดต่อ ได้วัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้าอาคารสำนักงาน 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-04-10  |   ข่าววันที่: 2020-04-09 |  อ่าน: 320 ครั้ง
 

วันที่ 9 เมษายน 2563 นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูนมอบหมาย และสั่งการให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ใด้ตระหนักและใส่ใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกำหนดให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนและเกษตรกรที่มาติดต่อ ได้วัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้าอาคารสำนักงาน พร้อมทั้งบันทึกอุณหภูมิร่างการของแต่ละบุคคลไว้ก่อนเข้าทำงานทุกวัน พร้อมทั้งให้บริการแอลกอฮอล์เจล สำหรับล้างมือพร้อมนี้ได้จัดโต๊ะ สำหรับวัสดุ/สิ่งของและจดหมาย บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์ฯ

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

     143 หมู่ 8 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000                โทรศัพท์ 0-5358-4566   โทรสาร 0-5358-4567   E-mail. Lamphunfish@gmail.com