เฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรจังหวัดลำพูน ดำเนินโครงการบูรณาการตรวจสอบควบคุมสินค้าเกษตรให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

เฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรจังหวัดลำพูน ดำเนินโครงการบูรณาการตรวจสอบควบคุมสินค้าเกษตรให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-03-18  |   ข่าววันที่: 2020-03-05 |  อ่าน: 226 ครั้ง
 

วันที่ 5 มีนาคม 2563 นางสิริฉัตร  สุนทรวิภาต  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน มอบหมายให้ นายทวิชากร วดีศิริศักดิ์ เจ้าพนักงานประมง ร่วมกับคณะทำงานเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรจังหวัดลำพูน ดำเนินโครงการบูรณาการตรวจสอบควบคุมสินค้าเกษตรให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ตรวจสอบการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (เครื่องหมาย Q) บนสินค้าเกษตร ณ อำเภอลี้ และอำเภอเมืองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวังการปลอมแปลงเครื่องหมาย Q และเพื่อให้มีการใช้เครื่องหมายQและรหัสรับรองได้ถูกต้องตามกฎหมาย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

     143 หมู่ 8 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000                โทรศัพท์ 0-5358-4566   โทรสาร 0-5358-4567   E-mail. Lamphunfish@gmail.com