ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO)  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-03-16  |   ข่าววันที่: 2020-03-16 |  อ่าน: 244 ครั้ง
 

    วันที่ 16 มีนาคม 2563 นางสิริฉัตร  สุนทรวิภาต  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ CoO ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เพื่อชี้แจงข้อราชการบูรณาการข้อราชการที่สำคัญ  ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด ตามนโยบาย “การตลาดนำการผลิต” การจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ รวมทั้งการติดตามและการรายงานสถานการณ์จุดความร้อน Hotspot ในพื้นที่การเกษตร พื้นที่เขต สปก. โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลำพูน และหน่วยงานภาคี เข้าร่วมประชุม และ รายงานผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกไม้ผลเสี่ยงขาดแคลนน้ำในพื้นที่จังหวัดลำพูน ปี 2563

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

     143 หมู่ 8 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000                โทรศัพท์ 0-5358-4566   โทรสาร 0-5358-4567   E-mail. Lamphunfish@gmail.com