เผยแพร่ความรู้อบรมเพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer รุ่นที่ 3

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

เผยแพร่ความรู้อบรมเพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer รุ่นที่ 3 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-03-13  |   ข่าววันที่: 2020-02-27 |  อ่าน: 145 ครั้ง
 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นางสิริฉัตร  สุนทรวิภาต  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน
ได้มอบหมายให้ นางปิยะดา  ภมรชัยสกุล ข้าราชการ นักวิชาการประมง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการ อบรมและถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer รุ่นที่ 3 อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

     143 หมู่ 8 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000                โทรศัพท์ 0-5358-4566   โทรสาร 0-5358-4567   E-mail. Lamphunfish@gmail.com