เข้าร่วมประชุมการติดตามสถานะการณ์ การบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญกาหมอกควัน PM 2.5

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

เข้าร่วมประชุมการติดตามสถานะการณ์ การบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญกาหมอกควัน PM 2.5 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-03-13  |   ข่าววันที่: 2020-02-26 |  อ่าน: 79 ครั้ง
 

    วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นางสิริฉัตร  สุนทรวิภาต  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน
พร้อมด้วยนางสาวภาอภิภา แจ้งอนันต์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมการติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ การแก้ไขปัญหาหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2563 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนางสาวชูศรี พูลศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการประชุมติดตามฯ

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

     143 หมู่ 8 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000                โทรศัพท์ 0-5358-4566   โทรสาร 0-5358-4567   E-mail. Lamphunfish@gmail.com