เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-03-13  |   ข่าววันที่: 2020-02-14 |  อ่าน: 178 ครั้ง
 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นางสิริฉัตร  สุนทรวิภาต  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูนมอบหมายให้ นางสาวปิยะดา ภมรชัยสกุล เข้าร่วมในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงาน เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)เครือข่ายตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวชูศรี พูลศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดนิทรรศการ และให้บริการด้านการเกษตร

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

     143 หมู่ 8 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000                โทรศัพท์ 0-5358-4566   โทรสาร 0-5358-4567   E-mail. Lamphunfish@gmail.com