เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในวิสาหกิจชุมชนแปลงผักปลอดภัย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน


เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในวิสาหกิจชุมชนแปลงผักปลอดภัย 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในวิสาหกิจชุมชนแปลงผักปลอดภัย ซึ่งเป็นภาระกิจตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมประมงดำเนินการปล่อยกุ้งก้ามกราม 30,000 ตัว ในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักปลอดภัย ณ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงทุกภาคส่วน เกษตรกร ให้การต้อนรับและร่วมกันปล่อยกุ้งและปลากินพืช จำนวน 14,000 ตัวในพื้นที่ อีกด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ เข้าตรวจประเมินโรงเพาะฟักและอนุบา...  212   วันที่ 23 ตุลาคม 2565 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด   107  13 ตุลาคม 2565 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์   105  ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและหารือการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการระบาดของปลาซัคเกอร์ งูเหล...  87  คัดเลือกแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีความเหมาะสมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและสำรวจทรัพยากร...  70  สำรวจกบอ๋องข้างลาย ดอยแม่กึม   43  สำรวจพ่อ-แม่พันธ์ุกบอ๋องข้างลาย อ.แม่ทา จ.ลำพูน   42  ร่วมจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันย...  41  ดำเนินการตามแผนการติดตามตรวจสอบด้านนิเวศวิทยาทางน้ำและการประมง   32  ดำเนินการตามแผนการติดตามตรวจสอบด้านนิเวศวิทยาทางน้ำและการประมง   30


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

     143 หมู่ 8 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000      Lamphunfish@gmail.com   053 - 584566   053 - 584567   แฟนเพจ