เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด(Chief of Operation) จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด(Chief of Operation) จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2563 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-01-24  |   ข่าววันที่: 2020-01-24 |  อ่าน: 202 ครั้ง
 

วันที่ 24 มกราคม 2563 นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด(Chief of Operation) จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2563 โดยมีการชี้แจงข้อราชการที่เกี่ยวข้อง และบูรณาการงานร่วมกันในปี 2563 พร้อมทั้ง รับทราบผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งพิจารณาการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม๋ (Field Day) ปี 2563 พิจารณาหมู่บ้านเพื่อคัดเลือกเป็นชุมชนเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ ของจังหวัดลำพูน การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563 และการป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษซาดพืชหรือวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่เกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดยมีนางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

     143 หมู่ 8 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000                โทรศัพท์ 0-5358-4566   โทรสาร 0-5358-4567   E-mail. Lamphunfish@gmail.com