เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง)  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-12-27  |   ข่าววันที่: 2019-12-26 |  อ่าน: 193 ครั้ง
 

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน มอบหมายให้ นางปิยะดา ภมรชัยสกุล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีคณะกรรมการบริหารโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ร่วมการประชุมเพื่อรับทราบคำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดลำพูน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน และการรับรองเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ของจังหวัดลำพูน ปี 2560 ถึง 2562 ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลละ 1 กลุ่ม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดยมี นางสาวชูศรี พูลศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

     143 หมู่ 8 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000                โทรศัพท์ 0-5358-4566   โทรสาร 0-5358-4567   E-mail. Lamphunfish@gmail.com