ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำพูน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน


ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำพูน 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 9 ธันวาคม 256 นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำพูน มีการรับชมการถ่ายทอดสัญญาณการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จากส่วนกลาง พิธีมอบนโยบายสร้าง"ลำพูนโปร่งใส สุจริต คิดแยกแยะ (ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม)แก่ข้าราชการและภาคีเครือข่าย โดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และมีการร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูนวันที่ 9 ธันวาคม 256 นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำพูน มีการรับชมการถ่ายทอดสัญญาณการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จากส่วนกลาง พิธีมอบนโยบายสร้าง"ลำพูนโปร่งใส สุจริต คิดแยกแยะ (ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม)แก่ข้าราชการและภาคีเครือข่าย โดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และมีการร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   จัดกิจกรรมปล่อยปลาวันข้าราชการพลเรือน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ (ลำน้ำแม่สาร)...  197    ร่วมให้การต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณ...  160  ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูร...  158  วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่    140  งบทดลอง กพ.65   129  ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ   108  จัดกิจกรรม ฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำประจำถิ่นและสัตว์น้ำหายากใกล้สูนพันธุ์ ประจำ...  107  มอบใบรับรองมาตรฐานระบบการผลิต ผลิตผลและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ GAP ให้แก่เกษตรกรที่เข้...  97  ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มป...  75  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิ...  55


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

         143 หมู่ 8 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000                โทรศัพท์ 0-5358-4566   โทรสาร 0-5358-4567   E-mail. Lamphunfish@gmail.com    Lamphunfish@gmail.com   053 - 584566   053 - 584567   แฟนเพจ