ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำพูน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำพูน 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-12-11  |   ข่าววันที่: 2019-12-09 |  อ่าน: 196 ครั้ง
 

วันที่ 9 ธันวาคม 256 นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำพูน มีการรับชมการถ่ายทอดสัญญาณการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จากส่วนกลาง พิธีมอบนโยบายสร้าง"ลำพูนโปร่งใส สุจริต คิดแยกแยะ (ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม)แก่ข้าราชการและภาคีเครือข่าย โดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และมีการร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูนวันที่ 9 ธันวาคม 256 นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำพูน มีการรับชมการถ่ายทอดสัญญาณการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จากส่วนกลาง พิธีมอบนโยบายสร้าง"ลำพูนโปร่งใส สุจริต คิดแยกแยะ (ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม)แก่ข้าราชการและภาคีเครือข่าย โดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และมีการร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

     143 หมู่ 8 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000                โทรศัพท์ 0-5358-4566   โทรสาร 0-5358-4567   E-mail. Lamphunfish@gmail.com