เข้าร่วมการจัดนิทรรศการด้านการเกษตรภายในงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูนประจำปี 2562

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน


เข้าร่วมการจัดนิทรรศการด้านการเกษตรภายในงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูนประจำปี 2562 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 1ธันวาคม 2562 นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมการจัดนิทรรศการด้านการเกษตรภายในงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูนประจำปี 2562 โดยภายใต้ธีมงาน "ลำพูน เมืองเกษตรสีเขียว ด้วยนวัตกรรม" และทางศูนย์ ฯนำเสนอความรู้ด้านการเกษตร เรื่อง การเลี้ยงกุ้งในคอนโด(กุ้งก้ามกราม) การใช้ smart phone ในการเพิ่มออกซิเจนด้วยเครื่องตีน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้ง และ การเพาะเลี้ยงและอนุบาลพันธุ์อึ่งเพ้า(สัตว์น้ำประจำจังหวัดลำพูน) โดยภายในบุธกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ยังมีการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยจากเกษตรกร อธิ กุ้งก้ามกรามเผา ต้มยำกุ้ง สดๆจากฟาร์มเลี้ยงในพื้นที่จ.ลำพูน ไก่อบฟาง ผักผลไม้สด ฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   จัดกิจกรรมปล่อยปลาวันข้าราชการพลเรือน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ (ลำน้ำแม่สาร)...  189   ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูร...  147   ร่วมให้การต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณ...  145  วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่    135  งบทดลอง กพ.65   123  จัดกิจกรรม ฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำประจำถิ่นและสัตว์น้ำหายากใกล้สูนพันธุ์ ประจำ...  104  ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ   103  มอบใบรับรองมาตรฐานระบบการผลิต ผลิตผลและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ GAP ให้แก่เกษตรกรที่เข้...  88  ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มป...  72  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิ...  47


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

         143 หมู่ 8 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000                โทรศัพท์ 0-5358-4566   โทรสาร 0-5358-4567   E-mail. Lamphunfish@gmail.com    Lamphunfish@gmail.com   053 - 584566   053 - 584567   แฟนเพจ