เข้าร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ในแหล่งน้ำแห่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน


เข้าร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ในแหล่งน้ำแห่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นางสิริฉัตร  สุนทรวิภาต  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน พร้อมด้วย นางสาวกมลชนก นิลโขง นักวิชาการประมง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ในแหล่งน้ำแห่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วัตถุประสงค์ให้ผู้ขับเคลื่อนโครงการเข้าใจรายละเอียดโครงการ ระเบียบ แผนการปฏิบัติงาน และขั้นตอนการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมภายใต้โครงการฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานโครงการฯ เป็นไปอย่างถูกต้องและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น๗ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง โดยมีนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ให้เกียรติมอบแนวทางการปฏิบัติงานโครงการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์หลังจากนั้น นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุม ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์) พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและสำนักงานประมงจังหวัด จำนวน 20 จังหวัดเป้าหมายเข้าร่วมประชุมด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   จัดกิจกรรมปล่อยปลาวันข้าราชการพลเรือน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ (ลำน้ำแม่สาร)...  198    ร่วมให้การต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณ...  160  ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูร...  158  วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่    140  งบทดลอง กพ.65   129  ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ   108  จัดกิจกรรม ฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำประจำถิ่นและสัตว์น้ำหายากใกล้สูนพันธุ์ ประจำ...  107  มอบใบรับรองมาตรฐานระบบการผลิต ผลิตผลและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ GAP ให้แก่เกษตรกรที่เข้...  98  ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มป...  76  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิ...  55


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

         143 หมู่ 8 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000                โทรศัพท์ 0-5358-4566   โทรสาร 0-5358-4567   E-mail. Lamphunfish@gmail.com    Lamphunfish@gmail.com   053 - 584566   053 - 584567   แฟนเพจ