เข้าร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ในแหล่งน้ำแห่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ในแหล่งน้ำแห่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-12-02  |   ข่าววันที่: 2019-11-29 |  อ่าน: 102 ครั้ง
 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นางสิริฉัตร  สุนทรวิภาต  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน พร้อมด้วย นางสาวกมลชนก นิลโขง นักวิชาการประมง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ในแหล่งน้ำแห่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วัตถุประสงค์ให้ผู้ขับเคลื่อนโครงการเข้าใจรายละเอียดโครงการ ระเบียบ แผนการปฏิบัติงาน และขั้นตอนการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมภายใต้โครงการฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานโครงการฯ เป็นไปอย่างถูกต้องและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น๗ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง โดยมีนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ให้เกียรติมอบแนวทางการปฏิบัติงานโครงการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์หลังจากนั้น นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุม ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์) พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและสำนักงานประมงจังหวัด จำนวน 20 จังหวัดเป้าหมายเข้าร่วมประชุมด้วย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

     143 หมู่ 8 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000                โทรศัพท์ 0-5358-4566   โทรสาร 0-5358-4567   E-mail. Lamphunfish@gmail.com