ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการเชื่อมโยงเพิ่มจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย และสินค้าเกษตรแปรรูปจังหวัดลำพูน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการเชื่อมโยงเพิ่มจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย และสินค้าเกษตรแปรรูปจังหวัดลำพูน 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-10-29  |   ข่าววันที่: 2019-10-28 |  อ่าน: 187 ครั้ง
 

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการเชื่อมโยงเพิ่มจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย และสินค้าเกษตรแปรรูปจังหวัดลำพูน ให้กับ กลุ่ม Young Smart Farmer กลุ่มเครือข่ายบิสคลับจังหวัดลำพูน กลุ่มเกษตรอินทรีย์ PGS โดยได้มีการนำกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ที่ได้รับมาตรฐาน GAP จังหวัดลำพูน พบปะกับนางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วย ผู้แทนเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อหาแนวทางในการทำตลาด โปรโมทกุ้งก้ามกรามจังหวัดลำพูน ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชน ณ บริเวณหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

  

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

     143 หมู่ 8 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000                โทรศัพท์ 0-5358-4566   โทรสาร 0-5358-4567   E-mail. Lamphunfish@gmail.com