เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร ประจำปี 2562

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร ประจำปี 2562 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-09-11  |   ข่าววันที่: 2019-08-29 |  อ่าน: 129 ครั้ง
 

วันที่ 29  สิงหาคม  2562 นางสิริฉัตร  สุนทรวิภาต  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร ประจำปี 2562 กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมในแหล่งน้ำแห่งใหม่ โดยมีนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประชุมร่วมกับประมงจังหวัดกว่า 20 จังหวัด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการฯ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ จากการดำเนินโครงการ โดยมี นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมติดตามการ ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 ตึกจุฬาภรณ์ กรมประมง

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

     143 หมู่ 8 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000                โทรศัพท์ 0-5358-4566   โทรสาร 0-5358-4567   E-mail. Lamphunfish@gmail.com