ร่วมสัมมนาโครงการบรูณาการเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมและองค์กรธรรมาภิบาล

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน


ร่วมสัมมนาโครงการบรูณาการเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมและองค์กรธรรมาภิบาล 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 21 สิงหาคม  2562 นางสิริฉัตร  สุนทรวิภาต  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน ร่วมสัมมนาโครงการบรูณาการเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมและองค์กรธรรมาภิบาลผู้ตรวจการแผ่นดิน โดย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับ ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ เข้าตรวจประเมินโรงเพาะฟักและอนุบา...  214   วันที่ 23 ตุลาคม 2565 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด   110  13 ตุลาคม 2565 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์   107  ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและหารือการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการระบาดของปลาซัคเกอร์ งูเหล...  97  คัดเลือกแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีความเหมาะสมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและสำรวจทรัพยากร...  84  สำรวจพ่อ-แม่พันธ์ุกบอ๋องข้างลาย อ.แม่ทา จ.ลำพูน   59  สำรวจกบอ๋องข้างลาย ดอยแม่กึม   54  ร่วมจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันย...  41  ดำเนินการตามแผนการติดตามตรวจสอบด้านนิเวศวิทยาทางน้ำและการประมง   32  สำรวจกบอ๋องข้างลาย ดอยขุนตาล   31


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

     143 หมู่ 8 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000      Lamphunfish@gmail.com   053 - 584566   053 - 584567   แฟนเพจ