ส่งมอบพันธุ์ปลาดุกแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

ส่งมอบพันธุ์ปลาดุกแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-09-11  |   ข่าววันที่: 2019-08-02 |  อ่าน: 235 ครั้ง
 

 วันที่ 2 สิงหาคม  2562 นางสิริฉัตร  สุนทรวิภาต  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน

มอบหมายให้ นางสาวกมลชนก นิลโขง นักวิชาการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ส่งมอบพันธุ์ปลาดุก แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน ณ อบต.น้ำดิบ ,อบต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง และ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน โดยมีนายปกรณ์ คุณมี ประมงจังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เข้าร่วมด้วย

 วันที่ 2 สิงหาคม  2562 นางสิริฉัตร  สุนทรวิภาต  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวกมลชนก นิลโขง นักวิชาการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ส่งมอบพันธุ์ปลาดุกแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน ณ อบต.น้ำดิบ ,อบต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง และ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน โดยมีนายปกรณ์ คุณมี ประมงจังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เข้าร่วมด้วย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

     143 หมู่ 8 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000                โทรศัพท์ 0-5358-4566   โทรสาร 0-5358-4567   E-mail. Lamphunfish@gmail.com