ประกาศศูนย์ฯ เรื่องการสร้างเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

ประกาศศูนย์ฯ เรื่องการสร้างเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-03-31  |   ข่าววันที่: 2017-03-27 |  อ่าน: 247 ครั้ง
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูนได้ลงนามสัตยาบันร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ของส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ด้านการบริหารจัดการที่มีระบบคุณธรรมและโปร่งใสยิ่งขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมภิบาลและป้องกันและปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

     143 หมู่ 8 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000                โทรศัพท์ 0-5358-4566   โทรสาร 0-5358-4567   E-mail. Lamphunfish@gmail.com