ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 

smiley มาตรา ม 7 (1) โครงสร้างองค์กร

smiley มาตรา ม 7 (2)  อำนาจหน้าที่

smiley มาตรา ม 7 (3) สถานที่ติดต่อ

smileyมาตรา ม 7 (4) กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ไม่มีที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 

smiley มาตรา ม 9 (1) ผลการพิจารณาฯ

smiley มาตรา ม 9 (2)  นโยบาลหรือการตีความ

smiley มาตรา ม 9 (3) แผนงาน โครงการ งบประมาณ

smileyมาตรา ม 9 (4) คู่มือ หรือคำสั่ง

smiley มาตรา ม 9 (5) สิงพิมพ์ที่อ้างถึง ม 7 วรรคสอง

smiley มาตรา ม 9 (6)  สัญญาสัมปาน ผูกขาด ร่วมทุน

smiley มาตรา ม 9 (7) มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม.

smileyมาตรา ม 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด

 ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ม 11 ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร

        

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดระเบียบการทำประมง ครั้งที่ 1 โดยเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อทำก...  200   ประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป   182  ร่วมให้การต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน...  97  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระ...  93   จัดกิจกรรมปล่อยปลาวันข้าราชการพลเรือน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ (ลำน้ำแม่สาร)...  80   ลำพูน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา...  74  งบทดลอง กพ.65   71  วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่    68  ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูร...  67  ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ   62

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

         143 หมู่ 8 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000                โทรศัพท์ 0-5358-4566   โทรสาร 0-5358-4567   E-mail. Lamphunfish@gmail.com    Lamphunfish@gmail.com   053 - 584566   053 - 584567   แฟนเพจ