ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 เผยเเพร่: 2019-06-10  |   ข่าววันที่: 2019-06-10 |  อ่าน: 299 ครั้ง
 

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 

smiley มาตรา ม 7 (1) โครงสร้างองค์กร

smiley มาตรา ม 7 (2)  อำนาจหน้าที่

smiley มาตรา ม 7 (3) สถานที่ติดต่อ

smileyมาตรา ม 7 (4) กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ไม่มีที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 

smiley มาตรา ม 9 (1) ผลการพิจารณาฯ

smiley มาตรา ม 9 (2)  นโยบาลหรือการตีความ

smiley มาตรา ม 9 (3) แผนงาน โครงการ งบประมาณ

smileyมาตรา ม 9 (4) คู่มือ หรือคำสั่ง

smiley มาตรา ม 9 (5) สิงพิมพ์ที่อ้างถึง ม 7 วรรคสอง

smiley มาตรา ม 9 (6)  สัญญาสัมปาน ผูกขาด ร่วมทุน

smiley มาตรา ม 9 (7) มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม.

smileyมาตรา ม 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด

 ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ม 11 ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร

        

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

     143 หมู่ 8 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000                โทรศัพท์ 0-5358-4566   โทรสาร 0-5358-4567   E-mail. Lamphunfish@gmail.com