พิธีส่งมอบโครงการ “จัดหาน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค-บริโภค ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ” อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

พิธีส่งมอบโครงการ “จัดหาน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค-บริโภค ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ” อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-03-01  |   ข่าววันที่: 2017-02-17 |  อ่าน: 364 ครั้ง
 

วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน เข้าร่วมงานกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) พิธีส่งมอบโครงการ “จัดหาน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค-บริโภค ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ” อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน โดยมีพลตรีพหล แก้วพรรณนา ผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.) เป็นประธานในพิธีเปิด ในงานมีทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วม อาทิเช่น สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เป็นต้น

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูนได้สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อนำไปเลี้ยงต่อในโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ จำนวน ๑๕,๐๐๐ ตัว เป็นปลานิล จำนวน ๑๐,๐๐๐ ตัว และปลาตะเพียน จำนวน ๕,๐๐๐ ตัว               


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

     143 หมู่ 8 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000                โทรศัพท์ 0-5358-4566   โทรสาร 0-5358-4567   E-mail. Lamphunfish@gmail.com