พิธีส่งมอบโครงการ “จัดหาน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค-บริโภค ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ” อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน


พิธีส่งมอบโครงการ “จัดหาน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค-บริโภค ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ” อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน เข้าร่วมงานกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) พิธีส่งมอบโครงการ “จัดหาน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค-บริโภค ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ” อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน โดยมีพลตรีพหล แก้วพรรณนา ผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.) เป็นประธานในพิธีเปิด ในงานมีทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วม อาทิเช่น สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เป็นต้น

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูนได้สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อนำไปเลี้ยงต่อในโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ จำนวน ๑๕,๐๐๐ ตัว เป็นปลานิล จำนวน ๑๐,๐๐๐ ตัว และปลาตะเพียน จำนวน ๕,๐๐๐ ตัว               

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   จัดกิจกรรมปล่อยปลาวันข้าราชการพลเรือน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ (ลำน้ำแม่สาร)...  197    ร่วมให้การต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณ...  160  ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูร...  158  วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่    140  งบทดลอง กพ.65   129  ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ   108  จัดกิจกรรม ฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำประจำถิ่นและสัตว์น้ำหายากใกล้สูนพันธุ์ ประจำ...  107  มอบใบรับรองมาตรฐานระบบการผลิต ผลิตผลและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ GAP ให้แก่เกษตรกรที่เข้...  97  ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มป...  75  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิ...  55


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

         143 หมู่ 8 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000                โทรศัพท์ 0-5358-4566   โทรสาร 0-5358-4567   E-mail. Lamphunfish@gmail.com    Lamphunfish@gmail.com   053 - 584566   053 - 584567   แฟนเพจ