เสวนา “สัตว์น้ำท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน มุ่งสู่ Thailand 4.0”

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

เสวนา “สัตว์น้ำท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน มุ่งสู่ Thailand 4.0”  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-12-13  |   ข่าววันที่: 2018-12-10 |  อ่าน: 84 ครั้ง
 

วันที่ 10 ธันวาคม 2561 นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน เข้าร่วมเป็นวิทยากรเวทีเสวนา “สัตว์น้ำท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน มุ่งสู่ Thailand 4.0” ในงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี และงานครบรอบ 35 ปีประมงแม่โจ้ เพื่อสร้างนวัตกรรมสัตว์น้ำปลอดภัย สู่ Thailand 4.0 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

     143 หมู่ 8 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000                โทรศัพท์ 0-5358-4566   โทรสาร 0-5358-4567   E-mail. Lamphunfish@gmail.com