อบรม smart farmer ครั้งที่ 2 จังหวัดลำพูน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

อบรม smart farmer ครั้งที่ 2 จังหวัดลำพูน 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-06-11  |   ข่าววันที่: 2018-06-08 |  อ่าน: 208 ครั้ง
 

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 นางสาวแสงเดือน นาคสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน นางปิยะดา ภมรชัยสกุล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ครั้งที่ 2 ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 67 ราย ณ ศาลาเอนกประสงค์ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

     143 หมู่ 8 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000                โทรศัพท์ 0-5358-4566   โทรสาร 0-5358-4567   E-mail. Lamphunfish@gmail.com