อบรม smart farmer ครั้งที่ 1 ณ จ.ลำปาง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

อบรม smart farmer ครั้งที่ 1 ณ จ.ลำปาง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-12-29  |   ข่าววันที่: 2017-12-22 |  อ่าน: 235 ครั้ง
 

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน จัดฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดลำปาง โดยมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 30 ราย ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปางวันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน จัดฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดลำปาง โดยมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 30 ราย ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

     143 หมู่ 8 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000                โทรศัพท์ 0-5358-4566   โทรสาร 0-5358-4567   E-mail. Lamphunfish@gmail.com