มอบลูกพันธุ์ปลายี่สกเทศ จำนวน 300,000 ตัว ให้กับผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่แหล่งน้ำลุ่มน้ำแม่อาว เพื่อเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์ในแหล่งน้ำชุมชน ตามโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน


มอบลูกพันธุ์ปลายี่สกเทศ จำนวน 300,000 ตัว ให้กับผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่แหล่งน้ำลุ่มน้ำแม่อาว เพื่อเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์ในแหล่งน้ำชุมชน ตามโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายพนมเทียน นาควิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน มอบลูกพันธุ์ปลายี่สกเทศ จำนวน 300,000 ตัว ให้กับผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่แหล่งน้ำลุ่มน้ำแม่อาว ตำบลนครเจดีย์ ตำบลน้ำดิบ ตำบลท่าตุ้ม และตำบลหนองยวง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เพื่อเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์ในแหล่งน้ำชุมชน ตามโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดระเบียบการทำประมง ครั้งที่ 1 โดยเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อทำก...  194   ประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป   182  ร่วมให้การต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน...  96  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระ...  92   จัดกิจกรรมปล่อยปลาวันข้าราชการพลเรือน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ (ลำน้ำแม่สาร)...  77   ลำพูน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา...  73  งบทดลอง กพ.65   69  ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูร...  65  วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่    64  ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ   59

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

         143 หมู่ 8 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000                โทรศัพท์ 0-5358-4566   โทรสาร 0-5358-4567   E-mail. Lamphunfish@gmail.com    Lamphunfish@gmail.com   053 - 584566   053 - 584567   แฟนเพจ