ประชุมเชิงปฏิบัติการ The Second Workshop on Multispecies Trawl Fisheries Assessment and Management in the Tropics

 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

ประชุมเชิงปฏิบัติการ The Second Workshop on Multispecies Trawl Fisheries Assessment and Management in the Tropics 

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-08-19  |   ข่าววันที่: 2019-08-05 |  อ่าน: 26 ครั้ง
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ The Second Workshop on Multispecies  Trawl Fisheries Assessment and Management in the Tropics โดยมีเจ้าหน้าที่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และเจ้าหน้าที่จากกรมประมง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมปลาทู อาคารปลอดประสพ กรมประมง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (743)  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิเคราะห์ค่าปริมาณสัตว์น้ำทางชีววิทยาที่อนุญาตให้จับได้ (Allowable Biological Catch : ABC) และการนำไปใช้ประโยชน์.. (715) @fisheries.. (577) ร่วมสำรวจและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในบริเวณอ่าวไทยตอนใน.. (488) ฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (483) @Dof.. (460) ร่วมปฎิบัติงานตรวจสอบขนาดเรือ เครื่องยนต์ และจัดทำเครื่องหมายอัตลักษณ์(UVI)ของเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดเกิน๑๐ตันกรอส.. (424) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ.. (416) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำ จากเครื่องมือประมงพื้นบ้านและเครื่องมือประมงพาณิชย์ร.. (408) นางรัชฏา ขาวหนูนา หัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ได้เข้าร่วมการประชุม เรื่องมาตรฐานเครื่องมือประมงและเครื่องมือประมงประจำที่.. (402) ประชุมคณะทำงานจัดทำการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2560.. (400) ประชุมคณะทำงานจัดทำการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ.. (399) สำรวจการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรประมงจากเรือประมงพาณิชย์.. (392) สำรวจข้อมูลการทำประมงพื้นบ้านและพาณิชย์.. (378) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง จัดประชุมพิจารณาการดำเนินการโครงการสำรวจ The 2018 R/V Dr Fridtjof Nansen surveys in the Bay of Bengal,and on the manag.. (374) คำนิยม.. (371) ประชุมการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย.. (360) ประชุมการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย.. (349) อบรมหลักสูตรสถิติเพื่อการวิจัยด้านการประมงทะเล.. (347) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง เข้าร่วมการประชุม เรื่องมาตรฐานเครื่องมือประมงที่จะอนุญาต.. (338)

    Copyright © 2016-2019 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

     อาคารปลอดประสพ ชั้น 7 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900