ศจร.นราธิวาส ได้เข้าร่วมการประชุม ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต 2 (ศรชล.เขต 2) ครั้งที่ 2/2560

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


ศจร.นราธิวาส ได้เข้าร่วมการประชุม ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต 2 (ศรชล.เขต 2) ครั้งที่ 2/2560 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 7 ก.ย. 60 นายยุทธพงษ์ พงษ์อักษร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ หัวหน้าศจร.นราธิวาส ได้เข้าร่วมการประชุม ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต 2 (ศรชล.เขต 2) ครั้งที่ 2/2560 ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี พลเรือโท พรชัย ปิ่นทอง ผอ.ศรชล.เขต 2 เป็นประธานวันที่ 7 ก.ย. 60 นายยุทธพงษ์ พงษ์อักษร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ศจร.นราธิวาส ได้เข้าร่วมการประชุม ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต 2 (ศรชล.เขต 2) ครั้งที่ 2/2560 ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี พลเรือโท พรชัย ปิ่นทอง ผอ.ศรชล.เขต 2 เป็นประธาน

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!