ศจร.นราธิวาส เข้าร่วมประชุมการสุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


ศจร.นราธิวาส เข้าร่วมประชุมการสุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 4 ส.ค. 60 นายไกรสร เพิงใหญ่ น.ส.ผกาภรณ์ ศรีจันทร์ นักวิชาการประมง และนายณัฐพงศ์ ภิรมย์หิรัณย์ เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจหน้าท่า เข้าร่วมประชุมการสุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!