วันที่ 22 ก.ย. 63 ศจร.นราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


วันที่ 22 ก.ย. 63 ศจร.นราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 22 ก.ย. 63 ศจร.นราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ จัดโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส และ สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ในโครงการผลิตพันธุ์ปลาบู่ทราย เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำ เป็นพันธุ์ปลาบู่ทราย จำนวน 70,000 ตัว ณ แม่น้ำบางนรา ในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!