วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายยุทธพงษ์ พงษ์อักษร หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงนราธิวาส ได้เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายยุทธพงษ์ พงษ์อักษร หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงนราธิวาส ได้เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายยุทธพงษ์ พงษ์อักษร หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงนราธิวาส ได้เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 7 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2 โดยมีนายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง ร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

ขอบคุณภาพจาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!