วันที่ 23 ก.ค. 63 นายยุทธพงษ์ พงษ์อักษร หัวหน้า ศจร.นราธิวาส พร้อมด้วย นางสาวรอกีเยาะ เป๊าะจิ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายฯ ครั้งที่ 8/2563

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


วันที่ 23 ก.ค. 63 นายยุทธพงษ์ พงษ์อักษร หัวหน้า ศจร.นราธิวาส พร้อมด้วย นางสาวรอกีเยาะ เป๊าะจิ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายฯ ครั้งที่ 8/2563 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 23 ก.ค. 63 นายยุทธพงษ์ พงษ์อักษร หัวหน้า ศจร.นราธิวาส พร้อมด้วย นางสาวรอกีเยาะ เป๊าะจิ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายฯ ครั้งที่ 8/2563 โดยมี นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและหารือแนวทางการดำเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของกรมประมงกำหนดไว้ และในการประชุมครั้งนี้ได้ติดตามความก้าวหน้าการจัดทำโครงการความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาสวันที่ 23 ก.ค. 63 นายยุทธพงษ์ พงษ์อักษร หัวหน้า ศจร.นราธิวาส พร้อมด้วย นางสาวรอกีเยาะ เป๊าะจิ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายฯ ครั้งที่ 8/2563 โดยมี นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและหารือแนวทางการดำเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของกรมประมงกำหนดไว้ และในการประชุมครั้งนี้ได้ติดตามความก้าวหน้าการจัดทำโครงการความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!