วันที่ 23 ก.ค. 63 เวลา 0830 น. ศจร.นราธิวาส ได้เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


วันที่ 23 ก.ค. 63 เวลา 0830 น. ศจร.นราธิวาส ได้เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 23 ก.ค. 63 เวลา 0830 น. ศจร.นราธิวาส ได้เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบไปด้วยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 680,000 ตัว เต่าตนุ จำนวน 68 ตัว กั้งกระดาน จำนวน 10,000 ตัว ปูม้า 10,000 ตัว และหอยหวาน จำนวน 1,000 ตัว ณ ลานเอนกประสงค์ บริเวณสะพานคอยร้อยปี และชายทะเล บ้านเกาะยาว ตำบลเจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!