ศจร.นราธิวาส ร่วมประชุม คณะกรมการจังหวัด จังหวัดนราธิวาส

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


ศจร.นราธิวาส ร่วมประชุม คณะกรมการจังหวัด จังหวัดนราธิวาส 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 29 มิ.ย. 2560 เวลา 08.30-12.00 น. นายวิศวัฒ ศรีวะโร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง นราธิวาส ได้ร่วมประชุม คณะกรมการจังหวัด ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!