ผอ.ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก ศรชล.เขต2 ตรวจเยี่ยม ศจร.นราธิวาส

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


ผอ.ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก ศรชล.เขต2 ตรวจเยี่ยม ศจร.นราธิวาส 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 08.45 น.  
นาวาเอกพิจิตต ศรีรุ่งเรือง รอง เสธ.ทรภ.2/ผอ.ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม สอบถามปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงนราธิวาส  ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!