ประกาศ......สำหรับพี่น้องชาวประมง ขั้นตอนการขอรับ Username และ Password เพื่อเข้าใช้แอพ Fisheries Touch ในการตรวจสอบตำแหน่งเรือประมงที่ติดตั้งอุปกรณ์ VMS สำหรับพี่น้องชาวประมง

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


ประกาศ......สำหรับพี่น้องชาวประมง ขั้นตอนการขอรับ Username และ Password เพื่อเข้าใช้แอพ Fisheries Touch ในการตรวจสอบตำแหน่งเรือประมงที่ติดตั้งอุปกรณ์ VMS สำหรับพี่น้องชาวประมง 

ประชาสัมพันธ์


ประกาศ......สำหรับพี่น้องชาวประมง
ขั้นตอนการขอรับ Username และ Password เพื่อเข้าใช้แอพ Fisheries Touch ในการตรวจสอบตำแหน่งเรือประมงที่ติดตั้งอุปกรณ์ VMS สำหรับพี่น้องชาวประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!