วันที่ 8 พ.ค. 63 เวลา 1000 น. ศจร.นราธิวาสร่วมกับสหวิชาชีพ และศรชล.จังหวัดนราธิวาส ได้ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2563

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


วันที่ 8 พ.ค. 63 เวลา 1000 น. ศจร.นราธิวาสร่วมกับสหวิชาชีพ และศรชล.จังหวัดนราธิวาส ได้ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2563 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 8 พ.ค. 63 เวลา 1000 น. ศจร.นราธิวาสร่วมกับสหวิชาชีพ และศรชล.จังหวัดนราธิวาส ได้ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2563 เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนเมษายน 2563 และแนวทางการปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม 2563 รับฟังปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องของผู้ปฏิบัติงาน โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพจากหน่วยงานกรมประมง กรมเจ้าท่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน และศรชล.จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) กวดขันเรื่องระบบความปลอดภัย เสื้อชูชีพ ห้องสุขาบนเรือประมง เพื่อป้องกันการตกน้ำของลูกเรืออย่างเคร่งครัด และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการชาวประมงได้รับทราบ ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงนราธิวาส

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!